Training BMI

Woensdagmiddag heeft Comelit bij WB Installatie een training beheer onderhoud brandmeldinstallaties gegeven.

Comelit heeft onze hoofdmonteurs bijgepraat hoe zij het beheer van een dergelijke installatie kunnen uitvoeren. Ook waren twee van onze klanten hierbij aanwezig. Er is onder andere besproken welke controles periodiek uitgevoerd dienen te worden, wat de taken van een beheerder zijn en hoe je gegevens in het logboek kunt registreren en rapporteren.

Comments are closed.