Privacy verklaring

Privacy verklaring

Op onze website worden een aantal gegevens opgeslagen om het gebruik van de website mogelijk te maken. Tevens wordt er statistische informatie opgeslagen om de website bijvoorbeeld te kunnen verbeteren. Bij registratie bewaren wij de gegevens in onze database. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

CONTACTFORMULIEREN EN EMAIL

Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar of langer kan worden bewaard.

GOOGLE

Voor het bijhouden van de statistieken op onze website wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. Google kan hiervoor cookies plaatsen en lezen op uw computer, tevens kan Google webbeacons gebruiken.
Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

SOCIAL MEDIA

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door AddThis.com. AddThis meet gebruik middels een cookie.

UITZONDERINGEN, MISBRUIK EN VERPLICHTINGEN

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen.
Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.
SigNijkerk stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

VRAGEN EN/OF VERZOEKEN

Mocht u vragen of een verzoek hebben dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.
Gebruik hiervoor de contactgegevens op deze pagina.