Jan is de eerste medewerker van WB Installatie. Nog steeds heeft hij het enorm naar zijn zin, en de hechte ploeg is hier een belangrijke reden voor. Jan is een specialist in de woningbouw en kan hier ook voldoende zijn ei in kwijt. Grote woningbouwprojecten heeft hij tot een positief resultaat weten te brengen. Het begeleiden van jongeren die actief laten zien dat zij willen leren, kan hij goed coachen en begeleiden. Jan is een trouwe medewerker en vind de toegankelijkheid van WB Installatie een mooie eigenschap van ons bedrijf.