Als partner van Eddy en met haar achtergrond als controller en financieel analyst, ondersteunt Corina het administratieve proces van WB Installatie. Samen met de collega’s denkt zij na over hoe processen efficiënt georganiseerd kunnen worden en wat vanuit bedrijfseconomisch oogpunt de juiste besluiten zijn.